Hitna pomoć

Djelatnost hitne medicine

Radi obavljanja djelatnosti hitne medicine, Zavod raspolaže sa ukupno 15 timova TIM 1 hitne medicine, 10 timova TIM2 hitne medicine, te 5 timova u Prijavno – dojavnoj jedinici:

  • Koprivnica – PDJ, TIM1 i TIM2
  • Križevci – TIM 1 i TIM2*
  • Đurđevac – TIM 1

*TIM2 u Križevcima – nadstandard (financira Koprivničko-križevačka županija)

TIM 1 hitne medicine čine: doktor medicine/specijalist hitne medicine, medicinska sestra/tehničar i vozač.

TIM 2 hitne medicine čine: 2 medicinske sestre/tehničara, od kojih jedan upravlja vozilom hitne medicinske službe

PRIJAVNO-DOJAVNU JEDINICU čine: 2 medicinske sestre/tehničara ili prvostupnika sestrinstva.

Prijavno-dojavna jedinica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije opremljena je sa suvremenim informacijskim sustavom.

Informacijsko-komunikativni sustav sastoji se od nekoliko segmenata koji omogućuje dispečeru prihvaćanje poziva, međusobnu komunikaciju djelatnika službe, omogućuje uvid u stanje na terenu i odabir najbližeg vozila za intervenciju, lociranje mjesta nesreće i upućivanje vozila na mjesto intervencije. Sustav omogućava pohranu svih podataka o pacijentu u jedinstvenu bazu podataka, na osnovu koje se kasnije izrađuju izvještaji i vrše analize podataka.

Svi razgovori u prijavno-dojavnoj jedinici se snimaju na medij.

Informacijski sistem PDJ omogućuje:

  • unos poziva i svih elemenata poziva (zakonom propisani obrazac, ime pozivatelja,razlog, ime unesrećenog...)
  • disponiranje poziva
  • lociranje poziva
  • pohranjivanje podataka
  • izradu statističkih izvještaja
  • upis dnevnog rasporeda timova

 

Zavod stanovnicima Koprivničko - križevačke županije pruža zdravstvenu zaštitu 24 sata svakog dana u godini.

 


U izdanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu upravo je objavljen deveti broj časopisa Hitna medicinska služba koji donosi rekapitulaciju događanja s područja hitne medicine u posljednjih šest mjeseci. Čitajte o našemu Zavodu na str. 7. i 22.

http://www.hzhm.hr/casopis/casopis9/HMS-god5br9-2017.pdf

Da li je Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) dio Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske?

 

Kako je organiziran sustav hitne medicinske službe (HMS) u RH?

Zašto je Hrvatski zavod za hitnu medicinu u Narodnim novinama (br. 80/2016) objavio nove standarde i edukacijske programe u djelatnosti hitne medicine?

Koja je uloga županijskih zavoda za hitnu medicinu?

 

Koja je uloga medicinskih prijavno-dojavnih jedinica (MPDJ)?

 

Tko radi u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama (MPDJ)?

 

Pozivom na koji telefonski broj se dobiva hitna medicinska služba (HMS)?

 

Zašto medicinski dispečeri postavljaju puno pitanja?

 

Da li se razgovori s medicinskim dispečerom snimaju?

 

Kada pozvati hitnu medicinsku službu (HMS)?

 

Što kada je linija broja 194 zauzeta?

 

Postoje li situacije kada hitna ne izlazi na teren?

 

Što treba činiti dok ne stigne tim hitne medicinske službe (HMS)?

 

Kako olakšati posao timu hitne medicinske službe (HMS) da vas što prije pronađe?

 

Može li osoba bliska pacijentu ići s njom u vozilu za hitne intervencije?

 

Zašto je važno da svaka moderna bolnica ima objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP)?

 

Zašto je uvedena specijalizacija hitne medicine?

 

Ima li hitna medicinska služba (HMS) puno nehitnih pacijenata?

 

Koliko su česti i kako izgledaju tečajevi i vježbe namijenjeni timovima hitne medicinske službe (HMS)?

 

U Hrvatskoj se održava i tečaj za masovne nesreće, koliko je on potreban i kako izgleda?

 

Zašto su svakog ljeta na hrvatskim prometnicima dodatni prometni timovi hitne medicinske službe (HMS)?

 

Mogu li vojni helikopteri i helikopteri Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) potpuno ili samo djelomično zamijeniti helikoptere za hitne situacije koji bi pripadali zdravstvenom sustavu?