Kontakt

Novi telefonski/fax broj zavoda za hitnu medicinu Koprivničko - križevačke županije

tel/fax: 048 641 203

 


 

Ravnateljica:

Mirjana Hanžeković, mag.oec.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel: 048/641-250

 


 

Zamjenica Ravnateljice:

Valerija Bartolić, dr. med.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mob: 099/269-6761

 


 

Glavna sestra Zavoda:

Ljiljana Šoštarić, bacc.med.techn.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel: 048 641 262, fax 048 641-203

mob: 099 2696 740

 


 

Viši stručni savjetnik za pravne poslove:

Helena Miklošić, spec.publ.admin.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 048 641 281, Fax: 048 641-203

Mob.: 099 270 7512

 

 

 

 

U izdanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu upravo je objavljen deveti broj časopisa Hitna medicinska služba koji donosi rekapitulaciju događanja s područja hitne medicine u posljednjih šest mjeseci. Čitajte o našemu Zavodu na str. 7. i 22.

http://www.hzhm.hr/casopis/casopis9/HMS-god5br9-2017.pdf

Da li je Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) dio Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske?

 

Kako je organiziran sustav hitne medicinske službe (HMS) u RH?

Zašto je Hrvatski zavod za hitnu medicinu u Narodnim novinama (br. 80/2016) objavio nove standarde i edukacijske programe u djelatnosti hitne medicine?

Koja je uloga županijskih zavoda za hitnu medicinu?

 

Koja je uloga medicinskih prijavno-dojavnih jedinica (MPDJ)?

 

Tko radi u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama (MPDJ)?

 

Pozivom na koji telefonski broj se dobiva hitna medicinska služba (HMS)?

 

Zašto medicinski dispečeri postavljaju puno pitanja?

 

Da li se razgovori s medicinskim dispečerom snimaju?

 

Kada pozvati hitnu medicinsku službu (HMS)?

 

Što kada je linija broja 194 zauzeta?

 

Postoje li situacije kada hitna ne izlazi na teren?

 

Što treba činiti dok ne stigne tim hitne medicinske službe (HMS)?

 

Kako olakšati posao timu hitne medicinske službe (HMS) da vas što prije pronađe?

 

Može li osoba bliska pacijentu ići s njom u vozilu za hitne intervencije?

 

Zašto je važno da svaka moderna bolnica ima objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP)?

 

Zašto je uvedena specijalizacija hitne medicine?

 

Ima li hitna medicinska služba (HMS) puno nehitnih pacijenata?

 

Koliko su česti i kako izgledaju tečajevi i vježbe namijenjeni timovima hitne medicinske službe (HMS)?

 

U Hrvatskoj se održava i tečaj za masovne nesreće, koliko je on potreban i kako izgleda?

 

Zašto su svakog ljeta na hrvatskim prometnicima dodatni prometni timovi hitne medicinske službe (HMS)?

 

Mogu li vojni helikopteri i helikopteri Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) potpuno ili samo djelomično zamijeniti helikoptere za hitne situacije koji bi pripadali zdravstvenom sustavu?