Protokol o postupanju u slučaju nasilja

Potaknuti temom okruglog stola "Multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja u obitelji" koji je organizirala udruga "Hera" iz Križevaca - http://udruga-hera.info/, željeli bismo skrenuti pozornost na načine postupanja u slučaju nasilja u obitelji kao i svakog drugog oblika nasilja. Zdravstvene ustanove mogu i moraju postupiti sukladno zakonu i zakonskim odredbama  po već donesenim protokolima :

            -  Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji    ( na stranici 13. navedeni su postupci za zdravstvene radnike )

            -  Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja ( na stranici 21. navedeni su postupci za zdravstvene radnike )

Skrećemo Vam pozornost na odredbu  članka 8 . Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN 137/09,  14/10,  60/10 ) gdje je navedeno da su zdravstveni radnici,  stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi,  obiteljske prevencije i zaštite,  odgoja i obrazovanja te stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama,  humanitarnim organizacijama,  udrugama civilnog društva u djelokrugu djece i obitelji, obvezni prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji iz članka 4. Zakona za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

Zbog  nepoštivanja  navedenih zakonskih odredaba,  a u slučaju istražnog  postupka,  spomenutim Zakonom,  člankom 21. je određeno da će se novčanom kaznom u iznosu od najmanje  3.000  kuna kazniti osobe iz članka 8.  ovog  Zakona koje ne prijave policiji ili državnom odvjetništvu  počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznale obavljajući svoju djelatnost.

Također,  ukoliko dođete do saznanja i izvan Vašeg radnog mjesta o počinjenju bilo kakvog nasilja, molimo Vas da potencijelnoj žrtvi  pomognete savjetom  o mogućnosti zaštite njezinih  prava preko kontakata sa nadležnim službama i institucijama :

            -  SOS telefon za žrtve nasilja:  048/ 711-077

            -  Savjetovalište – pravno savjetovanje psihologinje i socijalne radnice: 048/271-335

U izdanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu upravo je objavljen deveti broj časopisa Hitna medicinska služba koji donosi rekapitulaciju događanja s područja hitne medicine u posljednjih šest mjeseci. Čitajte o našemu Zavodu na str. 7. i 22.

http://www.hzhm.hr/casopis/casopis9/HMS-god5br9-2017.pdf

Da li je Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) dio Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske?

 

Kako je organiziran sustav hitne medicinske službe (HMS) u RH?

Zašto je Hrvatski zavod za hitnu medicinu u Narodnim novinama (br. 80/2016) objavio nove standarde i edukacijske programe u djelatnosti hitne medicine?

Koja je uloga županijskih zavoda za hitnu medicinu?

 

Koja je uloga medicinskih prijavno-dojavnih jedinica (MPDJ)?

 

Tko radi u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama (MPDJ)?

 

Pozivom na koji telefonski broj se dobiva hitna medicinska služba (HMS)?

 

Zašto medicinski dispečeri postavljaju puno pitanja?

 

Da li se razgovori s medicinskim dispečerom snimaju?

 

Kada pozvati hitnu medicinsku službu (HMS)?

 

Što kada je linija broja 194 zauzeta?

 

Postoje li situacije kada hitna ne izlazi na teren?

 

Što treba činiti dok ne stigne tim hitne medicinske službe (HMS)?

 

Kako olakšati posao timu hitne medicinske službe (HMS) da vas što prije pronađe?

 

Može li osoba bliska pacijentu ići s njom u vozilu za hitne intervencije?

 

Zašto je važno da svaka moderna bolnica ima objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP)?

 

Zašto je uvedena specijalizacija hitne medicine?

 

Ima li hitna medicinska služba (HMS) puno nehitnih pacijenata?

 

Koliko su česti i kako izgledaju tečajevi i vježbe namijenjeni timovima hitne medicinske službe (HMS)?

 

U Hrvatskoj se održava i tečaj za masovne nesreće, koliko je on potreban i kako izgleda?

 

Zašto su svakog ljeta na hrvatskim prometnicima dodatni prometni timovi hitne medicinske službe (HMS)?

 

Mogu li vojni helikopteri i helikopteri Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) potpuno ili samo djelomično zamijeniti helikoptere za hitne situacije koji bi pripadali zdravstvenom sustavu?