Display # 
Title Hits
GRAĐANIMA PREZENTIRAN RAD HITNE MEDICINSKE SLUŽBE 150
Pokazna Vatrogasna vježba "Memorijal Mirko Petrović" 159
Protokol o postupanju u slučaju nasilja 284
Smjernice za postupanje s pacijentom nakon ugriza zmije 129
Kartice postupanja medicinske službe u odgovoru na masovne nesreće 286
Edukacija djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za upotrebu pištolja za intraosealni pristup 175
Vatrogasna vježba hitnih službi u Carlsbergu Croatia d.o.o. 175
Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije nabavio zaštitne bunde sukladno najnovijim Standardima zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika izvanbolničke hitne medicinske službe 218
VRIJEDNA DONACIJA KRIŽEVAČKOJ HITNOJ POMOĆI Nada Šegrt donirala dva GPS uređaja 238
Brojevi sanitetskog prijevoza Koprivničko-križevačke županije 186
Zahtjev za Sanitetskim prijevozom 202
Obavijest o preuzimanju Sanitetskog prijevoza Koprivničko-križevačke Županije 246
Privremeni brojevi sanitetskog prijevoza Koprivničko-križevačke županije 198
Župan predao vozila hitne medicinske pomoći županijskom Zavodu za hitnu medicinu 285
Izvješće ravnatelja za siječanj - lipanj 2016 313
Odluke o odabiru kandidata za medicinske sestre/tehničare 30.06.2016 319
Zahtjev za medicinskim dežurstvom na javnom okupljanju 386
Izvješće ravnatelja za siječanj - ožujak 2016 344
Izvješće ravnatelja o poslovanju zavoda za hitnu medicinu Koprivničko- križevačke županije za razdoblje od 01.sječnja 2015. godine - 30. rujna 2015. godine 318
Interna edukacija u Ispostavi Križevci 05.12.2014. 817
Završna faza radova u Zavodu za hitnu medicinu u Koprivnici i Đurđevcu 792
Križevačka ispostava Zavoda za hitnu medicinu dobila novo vozilo 853
Županijski Zavod za hitnu medicinu nabavlja novo vozilo 959
Ispostave Zavoda za hitnu medicinu opremljene uređajem za biokemijsku analizu krvi 796
Županijski zavod za hitnu medicinu još godinu i pol mora vraćati stare dugove 803

Da li je Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) dio Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske?

 

Kako je organiziran sustav hitne medicinske službe (HMS) u RH?

Zašto je Hrvatski zavod za hitnu medicinu u Narodnim novinama (br. 80/2016) objavio nove standarde i edukacijske programe u djelatnosti hitne medicine?

Koja je uloga županijskih zavoda za hitnu medicinu?

 

Koja je uloga medicinskih prijavno-dojavnih jedinica (MPDJ)?

 

Tko radi u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama (MPDJ)?

 

Pozivom na koji telefonski broj se dobiva hitna medicinska služba (HMS)?

 

Zašto medicinski dispečeri postavljaju puno pitanja?

 

Da li se razgovori s medicinskim dispečerom snimaju?

 

Kada pozvati hitnu medicinsku službu (HMS)?

 

Što kada je linija broja 194 zauzeta?

 

Postoje li situacije kada hitna ne izlazi na teren?

 

Što treba činiti dok ne stigne tim hitne medicinske službe (HMS)?

 

Kako olakšati posao timu hitne medicinske službe (HMS) da vas što prije pronađe?

 

Može li osoba bliska pacijentu ići s njom u vozilu za hitne intervencije?

 

Zašto je važno da svaka moderna bolnica ima objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP)?

 

Zašto je uvedena specijalizacija hitne medicine?

 

Ima li hitna medicinska služba (HMS) puno nehitnih pacijenata?

 

Koliko su česti i kako izgledaju tečajevi i vježbe namijenjeni timovima hitne medicinske službe (HMS)?

 

U Hrvatskoj se održava i tečaj za masovne nesreće, koliko je on potreban i kako izgleda?

 

Zašto su svakog ljeta na hrvatskim prometnicima dodatni prometni timovi hitne medicinske službe (HMS)?

 

Mogu li vojni helikopteri i helikopteri Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) potpuno ili samo djelomično zamijeniti helikoptere za hitne situacije koji bi pripadali zdravstvenom sustavu?