Display # 
Title Hits
GRAĐANIMA PREZENTIRAN RAD HITNE MEDICINSKE SLUŽBE 82
Pokazna Vatrogasna vježba "Memorijal Mirko Petrović" 95
Protokol o postupanju u slučaju nasilja 147
Smjernice za postupanje s pacijentom nakon ugriza zmije 63
Kartice postupanja medicinske službe u odgovoru na masovne nesreće 142
Edukacija djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za upotrebu pištolja za intraosealni pristup 96
Vatrogasna vježba hitnih službi u Carlsbergu Croatia d.o.o. 99
Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije nabavio zaštitne bunde sukladno najnovijim Standardima zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika izvanbolničke hitne medicinske službe 137
VRIJEDNA DONACIJA KRIŽEVAČKOJ HITNOJ POMOĆI Nada Šegrt donirala dva GPS uređaja 146
Brojevi sanitetskog prijevoza Koprivničko-križevačke županije 125
Zahtjev za Sanitetskim prijevozom 125
Obavijest o preuzimanju Sanitetskog prijevoza Koprivničko-križevačke Županije 178
Privremeni brojevi sanitetskog prijevoza Koprivničko-križevačke županije 134
Župan predao vozila hitne medicinske pomoći županijskom Zavodu za hitnu medicinu 206
Izvješće ravnatelja za siječanj - lipanj 2016 252
Odluke o odabiru kandidata za medicinske sestre/tehničare 30.06.2016 253
Zahtjev za medicinskim dežurstvom na javnom okupljanju 314
Izvješće ravnatelja za siječanj - ožujak 2016 276
Izvješće ravnatelja o poslovanju zavoda za hitnu medicinu Koprivničko- križevačke županije za razdoblje od 01.sječnja 2015. godine - 30. rujna 2015. godine 254
Interna edukacija u Ispostavi Križevci 05.12.2014. 763
Završna faza radova u Zavodu za hitnu medicinu u Koprivnici i Đurđevcu 738
Križevačka ispostava Zavoda za hitnu medicinu dobila novo vozilo 798
Županijski Zavod za hitnu medicinu nabavlja novo vozilo 900
Ispostave Zavoda za hitnu medicinu opremljene uređajem za biokemijsku analizu krvi 743
Županijski zavod za hitnu medicinu još godinu i pol mora vraćati stare dugove 742

 Upozorenje na opasnost od toplinskog vala u idućih 4 dana

Toplinski novo

Preporuke za zaštitu od vrućina možete pročitati ovdje.

Da li je Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) dio Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske?

 

Kako je organiziran sustav hitne medicinske službe (HMS) u RH?

Zašto je Hrvatski zavod za hitnu medicinu u Narodnim novinama (br. 80/2016) objavio nove standarde i edukacijske programe u djelatnosti hitne medicine?

Koja je uloga županijskih zavoda za hitnu medicinu?

 

Koja je uloga medicinskih prijavno-dojavnih jedinica (MPDJ)?

 

Tko radi u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama (MPDJ)?

 

Pozivom na koji telefonski broj se dobiva hitna medicinska služba (HMS)?

 

Zašto medicinski dispečeri postavljaju puno pitanja?

 

Da li se razgovori s medicinskim dispečerom snimaju?

 

Kada pozvati hitnu medicinsku službu (HMS)?

 

Što kada je linija broja 194 zauzeta?

 

Postoje li situacije kada hitna ne izlazi na teren?

 

Što treba činiti dok ne stigne tim hitne medicinske službe (HMS)?

 

Kako olakšati posao timu hitne medicinske službe (HMS) da vas što prije pronađe?

 

Može li osoba bliska pacijentu ići s njom u vozilu za hitne intervencije?

 

Zašto je važno da svaka moderna bolnica ima objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP)?

 

Zašto je uvedena specijalizacija hitne medicine?

 

Ima li hitna medicinska služba (HMS) puno nehitnih pacijenata?

 

Koliko su česti i kako izgledaju tečajevi i vježbe namijenjeni timovima hitne medicinske službe (HMS)?

 

U Hrvatskoj se održava i tečaj za masovne nesreće, koliko je on potreban i kako izgleda?

 

Zašto su svakog ljeta na hrvatskim prometnicima dodatni prometni timovi hitne medicinske službe (HMS)?

 

Mogu li vojni helikopteri i helikopteri Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) potpuno ili samo djelomično zamijeniti helikoptere za hitne situacije koji bi pripadali zdravstvenom sustavu?