Natječaji

Display # 
Title Hits
Natječaj za primanje na rad - Viši stručni suradnik za pravne poslove (VSS) 161
Interni oglas za popunu radnog mjesta - medicinska sestra/tehničar, 14.06.2017 306
Natječaj za primanje na rad - medicinska setra/tehničar, 02.06.2017. 295
Natječaj za primanje na rad doktora medicine, 15.05.2017. godine 199
Natječaj za prodaju dva hematološka analizatora Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 151
Natječaj za prodaju dva biokemijska analizatora Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 137
Natječaj za prodaju dva biokemijska analizatora Zavoda za hitnu medicinu KKŽ 198
Natječaj za primanje na rad medicinske sestre/tehničara, 05.04.2017. godine 209
Natječaj za primanje na rad doktora medicine, 23.03.2017. godine 189
Odluka o odabiru medicinskog tehinčara-Karlo Švegović, 24.02.2017. 289
Natječaj za prodaju sanitetskog vozila Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 273
Odluka o odabiru Višeg stručnog savjetnika za pravne poslove-Helena Miklošić, 15.02.2017. 242
JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Viši stručni suradnik za pravne poslove 210
JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Viši računovodstveni referent 2 (dva) polaznika 227
Odluka o odabiru doktora medicine- Ivana Rajić , 03.02.2017. 273
Natječaj za primanje na rad; Viši stručni suradnik za pravne poslove (VSS) – 1 izvršitelj/ica, 06.02.2017. 246
Odluka o odabiru vozača snitetskog prijevoza, Davor Petrić 06.02.2017. 279
Odluka o odabiru medicinske sestre u sanitetskom prijevozu, Sanja Bosak, 24.01.2017. 288
Odluka o odabiru medicinske sestre u sanitetskom prijevozu, Roberta Jembrek,24.01.2017. 276
Natječaj za primanje na rad doktora medicine (VSS)- 1 izvršitelj/ica, 25.01.2017. godine 421
Natječaj za primanje na rad; Doktora medicine (VSS) - 1 izvršitelj/ica, Vozač/ica sanitetskog prijevoza (SSS) - 1 izvršitelj/ica, Medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (SSS) – 2 izvršitelja/ice 524
Odluka o odabiru kandidata po provedenom natječaju za medicinskog tehničara/sestru- Marija Škurdija 385
Natječaj za medicinsku sestru/tehničara, 30.11.2016. godine 470
Odluka o odabiru kandidata na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, Antonela Subotičanec, bacc.oec. 328
Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, 17.11.2016. 338

U izdanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu upravo je objavljen deveti broj časopisa Hitna medicinska služba koji donosi rekapitulaciju događanja s područja hitne medicine u posljednjih šest mjeseci. Čitajte o našemu Zavodu na str. 7. i 22.

http://www.hzhm.hr/casopis/casopis9/HMS-god5br9-2017.pdf

Da li je Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) dio Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske?

 

Kako je organiziran sustav hitne medicinske službe (HMS) u RH?

Zašto je Hrvatski zavod za hitnu medicinu u Narodnim novinama (br. 80/2016) objavio nove standarde i edukacijske programe u djelatnosti hitne medicine?

Koja je uloga županijskih zavoda za hitnu medicinu?

 

Koja je uloga medicinskih prijavno-dojavnih jedinica (MPDJ)?

 

Tko radi u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama (MPDJ)?

 

Pozivom na koji telefonski broj se dobiva hitna medicinska služba (HMS)?

 

Zašto medicinski dispečeri postavljaju puno pitanja?

 

Da li se razgovori s medicinskim dispečerom snimaju?

 

Kada pozvati hitnu medicinsku službu (HMS)?

 

Što kada je linija broja 194 zauzeta?

 

Postoje li situacije kada hitna ne izlazi na teren?

 

Što treba činiti dok ne stigne tim hitne medicinske službe (HMS)?

 

Kako olakšati posao timu hitne medicinske službe (HMS) da vas što prije pronađe?

 

Može li osoba bliska pacijentu ići s njom u vozilu za hitne intervencije?

 

Zašto je važno da svaka moderna bolnica ima objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP)?

 

Zašto je uvedena specijalizacija hitne medicine?

 

Ima li hitna medicinska služba (HMS) puno nehitnih pacijenata?

 

Koliko su česti i kako izgledaju tečajevi i vježbe namijenjeni timovima hitne medicinske službe (HMS)?

 

U Hrvatskoj se održava i tečaj za masovne nesreće, koliko je on potreban i kako izgleda?

 

Zašto su svakog ljeta na hrvatskim prometnicima dodatni prometni timovi hitne medicinske službe (HMS)?

 

Mogu li vojni helikopteri i helikopteri Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) potpuno ili samo djelomično zamijeniti helikoptere za hitne situacije koji bi pripadali zdravstvenom sustavu?