Display # 
Title Hits
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU 14
IZVJEŠĆE RAVNATELJICE O POSLOVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2017. GODINE – 30. RUJNA 2017. GODINE 28
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE: 1. SIJEČANJ 2017. - 30. RUJAN 2017. 48
IZVJEŠĆE RAVNATELJICE O POSLOVANJU ZZHMKKŽ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2017. GODINE - 30. LIPNJA 2017. GODINE 86
I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZZHMKKŽ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU 83
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. - 30. lipanj 2017. godine 94
Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 01.siječnja do 31.ožujka 2017. 150
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanja 2017. - 31. ožujka 2017. godine 128
Financijski plan Zavoda za hitnu Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu 200
Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KKŽ za razdoblje od 01.siječnja 2017. - 31. prosinca 2016. godine 212
Financijski izvještaji i bilješke uz financijske izvještaje Zavoda za hitnu mediicnu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godinu 225
IV. Izmjene i dopune Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 291
Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječanj 2016. - 30. rujna 2016. 326
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2015. godina 523
Polugodišnji financijski izvještaj Zavoda za hitnu 2016. godine 577
Financijski izvještaji I-III 2016 Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 497
Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječanj 2015. - 31. prosinac 2015. 653
III. Izmjene i dopune financijskog plana zavoda za hitnu KcKŽ za 2015. godinu 620
II. Izmjene i dopune financijskog plana zavoda za hitnu KcKŽ za 2015. godinu 638
I. Izmjene i dopune financijskog plana zavoda za hitnu KcKŽ za 2015. godinu 608
Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu 583
Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu 573
Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2015. – 30.09.2015. godine 711
Financijska izvješća u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine – 30. lipnja 2015. 1138
Financijski izvještaji I-III 2015 822
Financijski izvještaji za 2014 778
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 749

U izdanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu upravo je objavljen deveti broj časopisa Hitna medicinska služba koji donosi rekapitulaciju događanja s područja hitne medicine u posljednjih šest mjeseci. Čitajte o našemu Zavodu na str. 7. i 22.

http://www.hzhm.hr/casopis/casopis9/HMS-god5br9-2017.pdf

Da li je Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) dio Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske?

 

Kako je organiziran sustav hitne medicinske službe (HMS) u RH?

Zašto je Hrvatski zavod za hitnu medicinu u Narodnim novinama (br. 80/2016) objavio nove standarde i edukacijske programe u djelatnosti hitne medicine?

Koja je uloga županijskih zavoda za hitnu medicinu?

 

Koja je uloga medicinskih prijavno-dojavnih jedinica (MPDJ)?

 

Tko radi u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama (MPDJ)?

 

Pozivom na koji telefonski broj se dobiva hitna medicinska služba (HMS)?

 

Zašto medicinski dispečeri postavljaju puno pitanja?

 

Da li se razgovori s medicinskim dispečerom snimaju?

 

Kada pozvati hitnu medicinsku službu (HMS)?

 

Što kada je linija broja 194 zauzeta?

 

Postoje li situacije kada hitna ne izlazi na teren?

 

Što treba činiti dok ne stigne tim hitne medicinske službe (HMS)?

 

Kako olakšati posao timu hitne medicinske službe (HMS) da vas što prije pronađe?

 

Može li osoba bliska pacijentu ići s njom u vozilu za hitne intervencije?

 

Zašto je važno da svaka moderna bolnica ima objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP)?

 

Zašto je uvedena specijalizacija hitne medicine?

 

Ima li hitna medicinska služba (HMS) puno nehitnih pacijenata?

 

Koliko su česti i kako izgledaju tečajevi i vježbe namijenjeni timovima hitne medicinske službe (HMS)?

 

U Hrvatskoj se održava i tečaj za masovne nesreće, koliko je on potreban i kako izgleda?

 

Zašto su svakog ljeta na hrvatskim prometnicima dodatni prometni timovi hitne medicinske službe (HMS)?

 

Mogu li vojni helikopteri i helikopteri Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) potpuno ili samo djelomično zamijeniti helikoptere za hitne situacije koji bi pripadali zdravstvenom sustavu?