Display # 
Title Hits
IZVJEŠĆE RAVNATELJICE O POSLOVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2017. GODINE – 30. RUJNA 2017. GODINE 10
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE: 1. SIJEČANJ 2017. - 30. RUJAN 2017. 18
IZVJEŠĆE RAVNATELJICE O POSLOVANJU ZZHMKKŽ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2017. GODINE - 30. LIPNJA 2017. GODINE 43
I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZZHMKKŽ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU 41
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. - 30. lipanj 2017. godine 57
Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 01.siječnja do 31.ožujka 2017. 116
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanja 2017. - 31. ožujka 2017. godine 94
Financijski plan Zavoda za hitnu Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu 169
Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KKŽ za razdoblje od 01.siječnja 2017. - 31. prosinca 2016. godine 180
Financijski izvještaji i bilješke uz financijske izvještaje Zavoda za hitnu mediicnu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godinu 175
IV. Izmjene i dopune Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 247
Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječanj 2016. - 30. rujna 2016. 280
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2015. godina 455
Polugodišnji financijski izvještaj Zavoda za hitnu 2016. godine 518
Financijski izvještaji I-III 2016 Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 429
Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječanj 2015. - 31. prosinac 2015. 594
III. Izmjene i dopune financijskog plana zavoda za hitnu KcKŽ za 2015. godinu 552
II. Izmjene i dopune financijskog plana zavoda za hitnu KcKŽ za 2015. godinu 578
I. Izmjene i dopune financijskog plana zavoda za hitnu KcKŽ za 2015. godinu 544
Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu 525
Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu 522
Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2015. – 30.09.2015. godine 652
Financijska izvješća u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine – 30. lipnja 2015. 1079
Financijski izvještaji I-III 2015 757
Financijski izvještaji za 2014 720
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 703

Da li je Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) dio Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske?

 

Kako je organiziran sustav hitne medicinske službe (HMS) u RH?

Zašto je Hrvatski zavod za hitnu medicinu u Narodnim novinama (br. 80/2016) objavio nove standarde i edukacijske programe u djelatnosti hitne medicine?

Koja je uloga županijskih zavoda za hitnu medicinu?

 

Koja je uloga medicinskih prijavno-dojavnih jedinica (MPDJ)?

 

Tko radi u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama (MPDJ)?

 

Pozivom na koji telefonski broj se dobiva hitna medicinska služba (HMS)?

 

Zašto medicinski dispečeri postavljaju puno pitanja?

 

Da li se razgovori s medicinskim dispečerom snimaju?

 

Kada pozvati hitnu medicinsku službu (HMS)?

 

Što kada je linija broja 194 zauzeta?

 

Postoje li situacije kada hitna ne izlazi na teren?

 

Što treba činiti dok ne stigne tim hitne medicinske službe (HMS)?

 

Kako olakšati posao timu hitne medicinske službe (HMS) da vas što prije pronađe?

 

Može li osoba bliska pacijentu ići s njom u vozilu za hitne intervencije?

 

Zašto je važno da svaka moderna bolnica ima objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP)?

 

Zašto je uvedena specijalizacija hitne medicine?

 

Ima li hitna medicinska služba (HMS) puno nehitnih pacijenata?

 

Koliko su česti i kako izgledaju tečajevi i vježbe namijenjeni timovima hitne medicinske službe (HMS)?

 

U Hrvatskoj se održava i tečaj za masovne nesreće, koliko je on potreban i kako izgleda?

 

Zašto su svakog ljeta na hrvatskim prometnicima dodatni prometni timovi hitne medicinske službe (HMS)?

 

Mogu li vojni helikopteri i helikopteri Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) potpuno ili samo djelomično zamijeniti helikoptere za hitne situacije koji bi pripadali zdravstvenom sustavu?