Display # 
Title Hits
IZVJEŠĆE RAVNATELJICE O POSLOVANJU ZZHMKKŽ ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2018. GODINE 2
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2018. 16
IZVJEŠĆE RAVNATELJICE O POSLOVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 43
Financijski izvještaj 2017. 118
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU 89
IZVJEŠĆE RAVNATELJICE O POSLOVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2017. GODINE – 30. RUJNA 2017. GODINE 103
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE: 1. SIJEČANJ 2017. - 30. RUJAN 2017. 117
IZVJEŠĆE RAVNATELJICE O POSLOVANJU ZZHMKKŽ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2017. GODINE - 30. LIPNJA 2017. GODINE 175
I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZZHMKKŽ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU 169
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. - 30. lipanj 2017. godine 175
Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 01.siječnja do 31.ožujka 2017. 230
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanja 2017. - 31. ožujka 2017. godine 204
Financijski plan Zavoda za hitnu Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu 287
Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KKŽ za razdoblje od 01.siječnja 2017. - 31. prosinca 2016. godine 297
Financijski izvještaji i bilješke uz financijske izvještaje Zavoda za hitnu mediicnu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godinu 311
IV. Izmjene i dopune Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 390
Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječanj 2016. - 30. rujna 2016. 417
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2015. godina 626
Polugodišnji financijski izvještaj Zavoda za hitnu 2016. godine 679
Financijski izvještaji I-III 2016 Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 600
Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječanj 2015. - 31. prosinac 2015. 780
III. Izmjene i dopune financijskog plana zavoda za hitnu KcKŽ za 2015. godinu 744
II. Izmjene i dopune financijskog plana zavoda za hitnu KcKŽ za 2015. godinu 765
I. Izmjene i dopune financijskog plana zavoda za hitnu KcKŽ za 2015. godinu 735
Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu 703
Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu 696
Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2015. – 30.09.2015. godine 829
Financijska izvješća u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine – 30. lipnja 2015. 1282
Financijski izvještaji I-III 2015 957
Financijski izvještaji za 2014 897
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 868

U izdanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu upravo je objavljen deveti broj časopisa Hitna medicinska služba koji donosi rekapitulaciju događanja s područja hitne medicine u posljednjih šest mjeseci. Čitajte o našemu Zavodu na str. 7. i 22.

http://www.hzhm.hr/casopis/casopis9/HMS-god5br9-2017.pdf

Da li je Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) dio Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske?

 

Kako je organiziran sustav hitne medicinske službe (HMS) u RH?

Zašto je Hrvatski zavod za hitnu medicinu u Narodnim novinama (br. 80/2016) objavio nove standarde i edukacijske programe u djelatnosti hitne medicine?

Koja je uloga županijskih zavoda za hitnu medicinu?

 

Koja je uloga medicinskih prijavno-dojavnih jedinica (MPDJ)?

 

Tko radi u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama (MPDJ)?

 

Pozivom na koji telefonski broj se dobiva hitna medicinska služba (HMS)?

 

Zašto medicinski dispečeri postavljaju puno pitanja?

 

Da li se razgovori s medicinskim dispečerom snimaju?

 

Kada pozvati hitnu medicinsku službu (HMS)?

 

Što kada je linija broja 194 zauzeta?

 

Postoje li situacije kada hitna ne izlazi na teren?

 

Što treba činiti dok ne stigne tim hitne medicinske službe (HMS)?

 

Kako olakšati posao timu hitne medicinske službe (HMS) da vas što prije pronađe?

 

Može li osoba bliska pacijentu ići s njom u vozilu za hitne intervencije?

 

Zašto je važno da svaka moderna bolnica ima objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP)?

 

Zašto je uvedena specijalizacija hitne medicine?

 

Ima li hitna medicinska služba (HMS) puno nehitnih pacijenata?

 

Koliko su česti i kako izgledaju tečajevi i vježbe namijenjeni timovima hitne medicinske službe (HMS)?

 

U Hrvatskoj se održava i tečaj za masovne nesreće, koliko je on potreban i kako izgleda?

 

Zašto su svakog ljeta na hrvatskim prometnicima dodatni prometni timovi hitne medicinske službe (HMS)?

 

Mogu li vojni helikopteri i helikopteri Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) potpuno ili samo djelomično zamijeniti helikoptere za hitne situacije koji bi pripadali zdravstvenom sustavu?